Liturgický program na 5. veľkonočnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
15.5.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Ján, Ľudmila

Veľkonočná féria
16.5.

Utorok

18.00 sv. omša

+ Milan – 10. výr.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

spomienka

17.5.

Streda

18.00 sv. omša

+ Michal

Veľkonočná féria
18.5.

Štvrtok

07.00 sv. omša

BP pre Katarínu

Veľkonočná féria
19.5.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Michal, Mária, Ján

Veľkonočná féria
20.5.

Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

+ Ján, + rod. Čoláková

Veľkonočná féria
21.5.

Nedeľa

07.30 sv. omša Dávidov

09.00 sv. omša Stankovce

10.30 sv. omša

6. veľkonočná nedeľa „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť o 14.00 hod.
  • Včera sme si pripomenuli 100 výr. prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime kedy sme našu farnosť zasvätili Fatimskej Panne Márii
  • Každého 13. v mesiaci budeme sláviť fatimské sv. omše na ktoré vás pozývam
  • Farnosť Čemerné a FS Lipovec vás dnes o 17.00 pozývajú na program Fatimská Panna Mária naša matka v Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou
  • Pri minulom stretnutí horliteľov jednotlivých ruží chceme dať spoločne do poriadku jednotlivé ruže, prosím o vašu spoluprácu
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 100 eur a bohuznáma rodina 300 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Pavlišinová Anna, Valovčinová Marianna, Kačmárová Mária