Liturgický program na 6. veľkonočnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
22.5.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Michal, Anna, Jozef

V čase sejby

votívna sv. omša

23.5.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Jozef, Ján, Anna

Veľkonočná féria
24.5.

Streda

18.00 sv. omša

+ Vladimír

Veľkonočná féria
25.5.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Za veriacich farnosti

18.00 sv. omša

+ Bronislaw

Nanebovstúpenie Pána

slávnosť

prikázaný sviatok

26.5.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Helena, Ján

Filipa Neriho, kňaza

spomienka

27.5.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Anna

Veľkonočná féria
28.5.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

7. veľkonočná nedeľa „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť o 14.00 hod.
  • Nasledujúce tri dni sú – prosebné dni, obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia
  • Prosím tých ktorí by sa chceli prihlásiť do ružencového bratstva, aby tak urobili u hlavnej horliteľky
  • Na budúcu sobotu o 14.00 pozývam prvoprijímajúce deti na farskú opekačku
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Bandurová Eva, Vašková Anna, Noseková Eva