Liturgický program na nedeľu Zoslania Ducha Svätého A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
05.6.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Tomáš

Svätodušný pondelok

votívna sv. omša

06.6.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Jozef

Féria
07.6.

Streda

18.00 sv. omša

+ Anna, Ján, Michal

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

08.6.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef, Alžbeta, Jozef

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

sviatok

09.6.

Piatok

18.00 sv. omša

Zdr. Ružena

Féria
10.6.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Ján, Alžbeta

Panny Márie v sobotu

ľubov. spomienka

11.6.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 odpustová sv. omša – celebrant a kazateľ – o. Marek Kunder – farár kostola Fatimskej Panny Márie – Čemerné

Najsvätejšej Trojice „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť KBM o 15.00 hod.
  • Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána
  • Od pondelka do piatka bude vždy o 16.00 na fare pripravený program v rámci iniciatívy Vypni telku – zapni seba
  • Ďakujem mladým za prípravu Turíčnej vigílie
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám 100 eur, bohuznáma rod. 200 eur, bohuznáma rod. 100 eur, bohuznáma sestra 50 eur a novomanželia Orendášovi 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Panáková Mária, Jakubová Mária, Koscelniková Martina