Liturgický program na nedeľu Najsvätejšej Trojice A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
12.6.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Jozef, Mária

Féria
13.6.

Utorok

17.00 Fatimská akadémia

18.00 sv. omša

Zdr. Ján – 50r.

Fatimská Panna Mária

votívna sv. omša

14.6.

Streda

18.00 sv. omša

+ Imrich, Alžbeta

sv. omša zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
15.6.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Za farnosť

18.00 sv. omša + Eucharistická procesia

Za prvoprijímajúce deti

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

slávnosť

prikázaný sviatok

16.6.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Ján

Féria
17.6.

Sobota

18.00  sv. omša s platnosťou na nedeľu

+ rod. Roková, Urbanová

Panny Márie v sobotu

ľubov. spomienka

18.6.

Nedeľa

09.00 sv. omša Stankovce

10.30 sv. omša

11. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť o 14.00 hod. nebude
  • Veriaci ktorí sa zúčastnia na recitovaní hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky
  • Do sprievodu pozývam prvoprijímajúce deti v bielych šatkách a prosím o prípravu oltárikov
  • Ďakujem mladým za prípravu programu pre deti v rámci iniciatívy Vypni telku – zapni seba ktorý bol celý týždeň na fare
  • Ďakujem ženám za brigádu okolo fary
  • Zo zbierky na katolícke masmédia 263.20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Tkáčová Božena, Burnátová Mária, Urigová Monika