Liturgický program na 12. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
26.6.

Pondelok

18.00 sv. omša

Za zdarný priebeh operácie

Féria
27.6.

Utorok

07.00 sv. omša

Za manž. Andreja a Kornéliu s deťmi

Féria
28.6.

Streda

18.00 sv. omša + privítanie sochy Fatimskej Panny Márie

+ Andrej, Anna

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

(s platnosťou zo slávnosti)

29.6.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Za veriacich farnosti

17.00 Mariánske večeradlo pri soche Fatimskej Panny Márie

18.00 sv. omša

Zdr. Matúš

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

slávnosť

prikázaný sviatok

30.6.

Piatok

18.00 sv. omša – za účasti mladých

Božie Milosrdenstvo pre deti a vnukov

Na poďakovanie Pánu Bohu

votívna sv. omša

ukončenie školského roka

01.7.

Sobota

Diecézne večeradlo v Obišovciach

 

Celebruje: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

02.7.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

13. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť o 14.00 hod., potom ukončenie modlitbového trojdnia – Modlitieb matiek
  • V stredu večer privítame putovnú sochu Fatimskej Panny Márie v našej farnosti ktorá ostane medzi nami až do štvrtku večera
  • 1. Sobota v Obišovcich – hláste sa u p. Bandurovej, ešte sú voľné miesta
  • Dnes je zbierka na dobročinné diela pápeža Františka
  • V utorok o 15.00 pozývame deti na Hať na záver školského roka na sv. omšu a opekačku
  • Upratovanie kostola: Tušanová Helena, Straková Ľudmila, Demetrová Emília