Liturgický program na 13. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
03.7.

Pondelok

16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
Sv. Tomáša, apoštola
sviatok
04.7.

Utorok

07.00 sv. omša + sv. spoveď

+Juraj, Alžbeta

Féria
05.7.

Streda

08.30 sv. omša
Na úmysel kňaza
10.30 sv. omša
Zdr. Pavol
Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestcov
slávnosť
06.7.

Štvrtok

07.00 sv. omša + sv. spoveď

+Jozef; +rod. Kačurová

Za nové kňazské a rehoľné povolania
votívna sv. omša
07.7.

Piatok

08.00 sv. spoveď chorých
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omšaZa živých a + členov BBSJ
O Božskom Srdci Ježišovom,

votívna sv. omša

08.7.

Sobota

08.00 sv. omša
Zdr. Beáta
Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

09.7.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

14. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Zo zbierky na dobročinné diela pápeža Františka 181.97 eur
  • Upratovanie kostola: Kočišová Helena, Godová Helena, Kačmárová Mária