Liturgický program na 14. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
10.7.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. sr. Lamberta – 60r.

Féria
11.7.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Jozef

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

sviatok

12.7.

Streda

18.00 sv. omša

+ Michal, Mária, Michal

Sv. Jozefa

votívna sv. omša

13.7.

Štvrtok

17.00 Mariánska akadémia

18.00 sv. omša

+ rod. Sčurová

Panny Márie Fatimskej

votívna sv. omša

14.7.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Jozef, Mária

Féria
15.7.

Sobota

08.00 sv. omša

Za veriacich farnosti

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

16.7.

Nedeľa

08.30 sv. omša

+ Mária – 1. výr.

10.30 sv. omša

15. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť o 14.00 hod.
  • Vo štvrtok pozývam na mariánsku akadémiu a večernú sv. omšu
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • V piatok začína v Gaboltove program odpustovej slávnosti Panny Márie Škapuliarskej viac si prečítate na webovej stránke farnosti
  • Upratovanie kostola: Matisková Helena, Víťazková Daniela, Urbanová Mária