Liturgický program na 15. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
17.7.

Pondelok

18.7.

Utorok

19.7.

Streda

Dovolenka

20.7.

Štvrtok

21.7.

Piatok

22.7.

Sobota

15.00 sobášna sv. omša s platnosťou na nedeľu 

Gofus – Matisková

23.7.

Nedeľa

08.00 sv. omša

10.30 sv. liturgia – odpustová slávnosť v gr.kat chráme proroka Eliáša

Hl. celebrant: o. Ľubomír Petrík hovorca Prešovskej eparchie

16. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť o 14.00 hod.
  • V prípade pohrebnej udalosti počas mojej neprítomnosti kontaktujte p. kostolníčku
  • Milodary: z krstu Alžbety Timkovej na chrám rodičia obetovali 20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Nemcová Valéria, Hiblerová Anna, Kotuľáková Anna