Liturgický program na 16. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
24.7.

Pondelok

  Féria
25.7.

Utorok

   
26.7.

Streda

   
27.7.

Štvrtok

18.00 sv. omša

+ Mária, Ján

Sv. Gorazda a spoločníkov

spomienka

28.7.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Michal

Féria
29.7.

Sobota

08.00 sv. omša

Zdr. Michal 70r.

Sv. Marty

spomienka

30.7.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

17. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť nebude lebo je odpustová slávnosť v cerkvi
  • Oznamy na nástenke a na webovej stránke farnosti
  • Upratovanie kostola na budúcu sobotu: Šafová Helena, Hajníková Marta, Tkáčová Marta