Liturgický program na 18. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
07.8.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. rod. Urbanová

Féria
08.8.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Michal, Miroslav

Sv. Dominika, kňaza

spomienka

09.8.

Streda

18.00 sv. omša

Božia pomoc pre Jána

Sv. Terézie Benedikty z Kríža,

panny a mučenice, spolupatrónky Európy

sviatok

10.8.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Anna

Sv. Vavrinca, diakona a mučenika

sviatok

11.8.

Piatok

18.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Sv. Kláry, panny
12.8.

Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

Na úmysel kňaza

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

13.8.

Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

10.30 sv. omša

19. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes o 15.00 pobožnosť KBM
  • Upratovanie kostola: Svepešová Anna, Lehončáková Anna, Timková Mária