Liturgický program na 19. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
14.8.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Jozef

Nanebovzatie Panny Márie

vigílna sv. omša

15.8.

Utorok

07.00 sv. omša

Za farnosť

17.00 Mariánska akadémia

18.00 sv. omša

Zdr. manž. Marek a Silvia 20r. manželstva

Nanebovzatie Panny Márie

slávnosť

prikázaný sviatok

16.8.

Streda

17.8.

Štvrtok

17.00 sv. omša

Zdr. Anna – 80r.

Féria
18.8.

Piatok

19.8.

Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

+ Zuzana, Helena, Zuzana

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

20.8.

Nedeľa

08.00 sv. omša

20. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • V utorok vás pozývame na mariánsku akadémiu kde si pripomenieme ďalšie zo zjavení Panny Márie vo Fatime
  • Milodary: rodina Jána Kočiša na chrám 50 eur, z krstu Anny Márie Novakovskej 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Madárová Eva, Dziváková Anna, Kačmárová Viera