Liturgický program na 21. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.8.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Rudolf, Alžbeta

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

29.8.

Utorok

07.00 sv. omša + sv. spoveď

+ František – 5. výr.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

spomienka

30.8.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Michal, Alžbeta a deti

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

31.8.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Božia pomoc pre Štefana

Féria
01.9.

Piatok

08.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

O Duchu Svätom

votívna sv. omša

začiatok skolského roka

02.9.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

Zdr. manželov Pavol a Anna Valovčinovi

O Panne Márii

votívna sv. omša

03.9.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

22. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • V piatok pozývam všetkých žiakov, študentov a učiteľov na sv. omšu kedy budeme prosiť o dary Ducha Svätého na začiatku nového šk. roka
  • Odpustové slávnosti v Obišovciach a vo Vranove – bazilike, viac vonku na nástenke
  • Upratovanie kostola: Straková Anna, Pančušková Zuzana, Godová Anna