Liturgický program na 22. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
04.9.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. Mária, Milan, Alžbeta

Féria
05.9.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Juraj, Juraj, Alžbeta

sv. Terézie z Kalkaty

( Matky Terezy)

ľub.spomienka

06.9.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Mária

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety

sviatok

07.9.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Ján

Sv. Košický mučeníci

spomienka

08.9.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Milan

Narodenie Panny Márie

sviatok

09.9.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Ján, Ján

O Panne Márii

votívna sv. omša

10.9.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

23. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes o 15.00 pobožnosť KBM
  • Ďakujem za  piatkovú sv. omšu kedy sme pre žiakov, študentov a učiteľov prosiili o dary Ducha Svätého na začiatku nového šk. roka
  • Odpustové slávnosti v Obišovciach a vo Vranove – bazilike, viac vonku na nástenke
  • Milodary: bohuznáma sestra 50 eur, bohuznámi manželia 100 eur a bohuznáma rodina 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Kotuľáková Anna, Nízka Zuzana, Hoľanová Božena