8. september – Narodenie Panny Márie

Začnem možno prekvapivo – úplne presne to nevieme. Sviatok narodenia Panny Márie však nájdeme v cirkevnom kalendári 8. septembra.

 

Dalo by sa povedať, že celý život Panny Márie je až po počatie a narodenie Ježiša zahalený rúškom tajomstva. Evanjeliá nás rovno vovádzajú do času, keď má Mária približne štrnásť – pätnásť rokov a je zasnúbená s Jozefom. Čo sa ale dialo predtým a ako to vlastne bolo s počatím a potom narodením Panny Márie?

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MÁRIINE KORENE

Tradícia uvádza, že Máriini rodičia sa volali Joachim
a Anna.
Meno  Joachim znamená Príprava na Pána.
Meno Anna znamená milosť, láska, modlitba.
Joachim bol vraj muž nábožný, nízky, územčistý, ale silný, vždy rozdeľoval svoj majetok na tri časti – jednu dával chrámu, jednu chudobným a tú najhoršiu si nechával pre seba.

Anna bola na prvý pohľad krehká žena, ktorá však v sebe ukrývala prekvapivú silu.

 

Miesto narodenia Panny Márie ostáva zahalené tajomstvom. Niektoré spisy ho datujú do Betlehema, iní svätci hovoria o Jeruzaleme a v rôznych spisoch natrafíte aj na Seforu. Narodeniu však predchádzalo počatie a Anna údajne už vtedy tušila, že jej dieťa bude iné – počaté bez poškvrny dedičného hriechu.

 

Čo sa týka samotného sviatku, začalo sa o ňom diskutovať približne v štvrtom storočí na koncile, kde bola vyhlásená dogma o nepoškvrnenom počatí Panny Márie,
ale v západnej cirkvi registrujeme jeho ustálené slávenie  približne od ôsmeho storočia. Zaujímavosťou je, že kým na západe sa slávi  len jeden deň, východná cirkev ho predpisuje sláviť ako oktávu.