Liturgický program na 23. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.9.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Jozef, Mária

Féria
12.9.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Jozef, Mária

Najsvätejšieho mena Panny Márie

ľub.spomienka

13.9.

Streda

17.00 Fatimská akadémia

18.00 sv. omša

Zdr. Eva s rod.

O Panne Márii

votívna sv. omša

14.9.

Štvrtok

17.30 pobožnosť Krížovej cesty

18.00 sv. omša

Zdr. manželov Ján a Monika

Povýšenie sv. Kríža

sviatok

15.9.

Piatok

08.30 sv. omša

10.30 sv. omša

Zdr. Helena – 60r.

Sedembolestnej Panny Márie
patrónky Slovenska

slávnosť

16.9.

Sobota

14.30 sv. omša sobášna Uličný – Pančušková

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

+ Karol, Jaroslav

vigílna sv. omša
17.9.

Nedeľa

09.00 sv. omša Stankovce

10.30 sv. omša

24. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude
  • Pohrebné obrady + Mária Kovalčinová na cintoríne
  • V druhej polovici septembra začína akademický rok na vysokých školách. Povzbudzujeme vysokoškolákov, aby aj v meste, v ktorom študujú naďalej žili svoju vieru. Pre stretávanie a pastoráciu vysokoškolákov funguje Univerzitné pastoračné centrum v každom univerzitnom meste. ​Milí vysokoškoláci, zisti​te si, kde sú omše na vašom internáte alebo vysokej škole. Viac informácii vonku na nástenke
  • Milodary: bohuznáma sestra 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Šuľáková Helena, Hocmanová Blažena, Ihnaciková Anna