Liturgický program na 24. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.9.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Michal, Alžbeta

Féria
19.9.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Martin

Féria
20.9.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Michal Kačmár s rod.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a jeho spoločníkov, mučeníkov

spomienka

21.9.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Matúš

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

sviatok

22.9.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Mária, Juraj, Ján

O Božom Milosrdenstve

votívna sv. omša

23.9.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Ján Kočiš

sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

spomienka

24.9.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Za členov chrámového spevokolu

25. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Na budúcu nedeľu pri sv. omši poďakujeme Pánu Bohu za 30r. fungovania nášho chrámového spevokolu, všetci ste pozvaní
  • V piatok 22.9 začína modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby matiek, program na nástenke
  • Na budúcu nedeľu vo Vranove na juhu začínajú farské misie, ktoré potrvajú celý týždeň, program je vonku na nástenke
  • Ďakujem rod. Polákovej ktorá pre kostol zakúpila mariánske rúcho s motívom Sedembolestnej Panny Márie
  • Milodary: novomanželia Uliční zo svadby na chrám 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Dnes je zbierka na rádio Lúmen
  • Upratovanie kostola: Matisková Helena, Širáková Daniela, Švirbeľová Anna