Liturgický program na 25. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.9.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Jozef, Anna, Jozef

Féria
26.9.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Michal

Féria
27.9.

Streda

18.00 sv. omša

+ Michal, Ján, Mária

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

spomienka

28.9.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Michal

Féria
29.9.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Michal a Verona Matiskovi

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela archanjelov

sviatok

30.9.

Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

+ Jozef

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

01.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Zdr. Mária 70r.

10.00 odpustová sv. liturgia Stankovce

26. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Budúci víkend je odpustová slávnosť v Obišovciach ktorá vyvrcholí v nedeľu slávnostnou sv. omšou s p. arcibiskupom kde bude aj úkon zasvätenia diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
  • Dnes sa vo Vranove na juhu začínajú farské misie, ktoré potrvajú celý týždeň, program je vonku na nástenke
  • 30.9 v Bratislave – Petržalke blahorečenie mučeníka za duchovné povolania dona Titusa Zemana
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Zo zbierky na rádio Lúmen 352 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Urbanová Veronika, Šuľáková Monika, Kušnírová Anna