Liturgický program na 26. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
02.10.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Jozef  s rod.

Svätých anjelov strážcov

spomienka

03.10.

Utorok

07.00 sv. omša + sv. spoveď

+ Ján, Mária, Pavol

Féria
04.10.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Ján, Helena

Sv. Františka Assiského

spomienka

05.10.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Michal

Za povolania na kňazský stav

votívna sv. omša

06.10.

Piatok

07.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

07.10.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Helena

Ružencovej Panny Márie

spomienka

08.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

27. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes o 15.00 pobožnosť KBM
  • Spoveď na budúci týždeň tak ako je zvykom
  • Mesiac október je ružencový mesiac preto vás povzbudzujem k tejto krásnej evanjeliovej modlitbe, rozpis modlenia podľa ruží je na nástenke
  • Ponuka púťe do sanktuária Matky Božej Tyličskej – ochrankyne rodín a uzdravenia chorých. Púť je spojená aj s nákupom v Ľeľuchove. Cena 15 eur, viac na nástenke
  • Upratovanie kostola: Bialobková Veronika, Danková Jozefína, Kušnírová Zuzana