Liturgický program na 27. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
09.10.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. Mária Truchanová

Féria
10.10.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Ján

Féria
11.10.

Streda

18.00 sv. omša

+ Mária, Pavol

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

12.10.

Štvrtok

Farská púť do sanktuária Matky Božej Tyliczskej

 
13.10.

Piatok

17.00 Fatimská akadémia

18.00 sv. omša

+ Alžbeta

Panna Mária Fatimská

votívna sv. omša

14.10.

Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

+ Michal, Mária

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

15.10.

Nedeľa

09.00 sv. omša Stankovce

10.30 sv. omša

28. nedeľa cez rok „A“

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 októbrová pobožnosť
  • Na budúci piatok si pripomenieme posledné októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime akadémiou o 17.00
  • Odchod na púť do sanktuária Matky Božej Tyličskej – ochrankyne rodín a uzdravenia chorých bude vo štvrtok 12.10 o 6 ráno od kostola
  • Milodary: z krstu Kristíny Hovanecovej a Simony Čižmárovej rodičia na chrám obetovali po 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Valovčinová Mária, Popaďáková Mária, Bilá Erika