Liturgický program na 28. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
16.10.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Michaela

Féria
17.10.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Jozef

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

spomienka

18.10.

Streda

18.00 sv. omša

+ Anna, Andrej

sv. Lukáša, evanjelistu

sviatok

19.10.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ rod. Tomášová a Makanová

 Féria
20.10.

Piatok

18.00 sv. omša

Zdr. Alžbeta Jakubová

O Božom Milosrdenstve

votívna sv. omša

21.10.

Sobota

08.00 sv. omša

Zdr. Marián 50r.

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

22.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

29. nedeľa cez rok „A“

Slávnosť

Misijná nedeľa

 

  • Dnes o 14.00 októbrová pobožnosť
  • Na budúcu nedeľu zbierka na misie
  • V piatok sme si pripomenuli posledné októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime, ďakujem všetkým ktorí pripravovali akadémie od mája do októbra
  • Jednateľka spolku sv. Vojtecha p. Tušanova bude na budúcu nedeľu 22.10. po sv. omšiach vyberať členský príspevok 5€ a rozdávať podielové knihy a Dvd
  • Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začala prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prešovský arcibiskup žiada, aby všetci kňazi a veriaci Latinskej cirkvi boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre nemluvňatá a deti Latinskej cirkvi prijímanie u gréckokatolíkov. V prípade, ak rodičia patriaci do Gréckokat. cirkvi nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz by nemal odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu.Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní.V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, malé deti  nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, mu Eucharistiu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má toto rovnako vysvetliť svojim veriacim.
  • Milodary: zo svadby novomanželia Tirpákovi na chrám obetovali 100 eur a bohuznáma sestra 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Hirková Iveta, Jakubová Anna, Tomková Mária