MISIJNÁ NEDEĽA

Milí bratia a sestry,

v nedeľu budeme  sláviť 91. Svetový deň misií (SDM).
Autorom tohto projektu sú Pápežské misijné diela,  ktoré ho postupne zaviedli do života Cirkvi.

Misie sú v srdci viery
pápež  František
  MISIE 2

 V  1926 pápež Pius XI. tento projekt schválil a rozhodol, že slávenie SDM sa má konať v každej farnosti po celom svete vždy v predposlednú októbrovú nedeľu. V tomto roku sa bude niesť v duchu slov „Misie sú v srdci viery“.  Autorom tohto sloganu je Svätý Otec František, ktorý v Posolstve k tomuto dňu povedal, že SDM (Misijná nedeľa) je pre celú Cirkev významným dňom, ktorý vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá slávi Eucharistiu a modlí sa za rozvoj misií.
Členovia tejto rodiny si navzájom prejavujú skutky nielen duchovného, ale aj telesného milosrdenstva, hlavne v prospech chudobných bratov a sestier v misijných farnostiach a diecézach.

 Svetový deň misií (SDM) je spojený s modlitbami za misie a konaním zbierky,  ktorá slúži výlučne pre potreby misijných projektov PMD. Celá zbierka z Misijnej nedele bude odovzdaná na projekty  Svätého  Otca.

Z takto  získaných prostriedkov:

– podporujú štúdiá kňazov, seminaristov, novicov, noviciek a podporujú katechétov

– budujú a udržiavajú MISIEkostoly, kaplnky, kňazské semináre, kláštory a farské pastoračné centrá

– podporujú zdravotnú starostlivosť, školské a kresťanské vzdelávanie deti a mládeže

– podporujú miestne katolícke masmédiá
(televízia, rozhlas, tlač…)

 

– zabezpečujú mobilitu  misionárov  (autá, motocykle,  člny…)

– prevádzkujú nemocnice, zdravotnícke zariadenia pre malomocných, sirotince, strediská na pomoc deťom postihnutým vojnou a iné.

V mene Pápežských misijných diel chcem vopred vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí v nedeľu vyjadria svoje duchovné a materiálne milosrdenstvo v prospech mladých cirkevných spoločenstiev v misiách.