Liturgický program na 29. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
23.10.

Pondelok

17.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Alžbeta, Terézia

Féria
24.10.

Utorok

17.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Gizela

Féria
25.10.

Streda

17.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Ján, Mária Senko

sv. Jozefa

votívna sv. omša

26.10.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. bohuznáma rodina

Féria
27.10.

Piatok

17.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Andrej, Alžbeta; + rod. Kohútová

Za odpustenie hriechov

votívna sv. omša

28.10.

Sobota

08.00 sv. omša

+ manželia Andrej a Mária

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

29.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

30. nedeľa cez rok „A“

Slávnosť

  • Dnes o 14.00 októbrová pobožnosť
  • Dnešnú nedeľu je zbierka na misie
  • Blíži sa dušičkový čas, aby sme mohli získať úplné odpustky už počas týždňa budem spovedať hod. pred večernými sv. omšami
  • Po sv. omšiach si nezabudnite vyzdvihnúť podielové knihy SSV u p. Tušanovej
  • V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas o hodinu do zadu
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám obetovala 50 eur, bohuznáma rod. 50 eur a bohuznáma sestra na kvety 30 eur a bohuznáma sestra zakúpila kvety do chrámu, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Fedorová Dagmar, Vožňáková Anna, Širáková Mária