Liturgický program na 30. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
30.10.

Pondelok

17.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. manželov Marek a Zuzana

Féria
31.10.

Utorok

17.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Jozef Madar

Vigílna sv. omša zo slávnosti

Všetkých svätých

01.11.

Streda

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

14.00 pobožnosť na cintoríne

Všetkých svätých

Slávnosť

prikázaný sviatok

02.11.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Za duše v očisci

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Spomienka na všetkých verných zosnulých
03.11.

Piatok

07.00 spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

04.14.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Panny Mária zdroj svetla a života

votívna sv. omša

05.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

31. nedeľa cez rok „A“

Slávnosť

  • Dnes o 14.00 októbrová pobožnosť
  • Na webovej stránke farnosti si môžete pozrieť fotky z farskej púte z poľského Tylicza
  • Zo zbierky na misie 357.90 eur, ostatné milodary v pokladničke vzadu 348.85 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Godzone – evanjelizačný program mladých pre mladých bude 14.11 v Košiciach, prihlásiť sa môžete u Vierky Uličnej na FB čím skôr aby sme vedeli objednať autobus, poplatok je 2.50 eur
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám obetovala ikebanu kvetov, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Popaďáková Viera, Senková Mária, Ďurová Mária