Liturgický program na 31. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
06.11.

Pondelok

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Féria
07.11.

Utorok

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Féria
08.11.

Streda

18.00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

Za zosnulých veriacich

votívna sv. omša

09.11.

Štvrtok

07.00 sv. omša Výročie posviacky Lateránskej baziliky

sviatok

10.11.

Piatok

18.00 sv. omša

Zdr. novomanželia Tirpákovi

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

spomienka

11.11.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Matúš

Sv. Martina z Tours, biskupa

spomienka

12.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

32. nedeľa cez rok „A“

Slávnosť

  • Dnes o 15.00 pobožnosť KBM
  • Prosím  aby ste v sákrestii prišli vyrovnať predplatné časopisov Posol, Ruženec a Hlasy z misii
  • Godzone – evanjelizačný program mladých pre mladých bude 14.11 v Košiciach, prihlásiť sa môžete u Vierky Uličnej na FB, poplatok je 2.50 eur
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Bila Anna, Novakovská Mária, Madárová Silvia