Liturgický program na 32. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
13.11.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. Ján

Féria
14.11.

Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. Emília 70r.

Féria
15.11.

Streda

18.00 sv. omša

Za obrátenie Ján a Ján

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

16.11.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Ján Andrejčin

Féria
17.11.

Piatok

08.00 sv. omša

+ manželia Ján a Helena

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

spomienka

18.11.

Sobota

18.00 sv. omša

Zdr. Mária Urbanová

S platnosťou na nedeľu
19.11.

Nedeľa

09.00 sv. omša Stankovce

10.30 sv. omša

33. nedeľa cez rok „A“

Slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Duchovné cvičenia pre dievčatá 17.- 19 11. V kláštore sestier Redemptoristiek na Lomnici, kontakt vonku na plagátiku
  • Ešte stále môžete v sákrestii vyrovnať predplatné časopisov Posol, Ruženec a Hlasy z misii a zároveň aj kostolnícke za tento rok
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Zelinková Anna, Madarová Alžbeta, Popaďáková Anna