Dňa 12.10.2017 sme sa zúčastnili farskej púte do Sanktuária Matky Božej Tyliczkej ochrankyne rodín a  uzdravovateľky chorých.
Ešte pred príchodom na miesto určenia sme mali zastávku na trhu v Leluchowe,
kde bola možnosť nakúpiť si ikebany, vence a sviece na blížiaci sa sviatok Všetkých svätých.

 

obr. 1

Ráno nás privítala hmla,  ale už o 10,30h.  sa počasie umúdrilo a my sme cestou mohli obdivovať nádhernú prírodu. Po príchode do sanktuária sme mali spoločnú sv. omšu ktorú  celebroval náš duchovný otec Kamil Mižák. 

Za zvuku fanfár bol slávnostne  odhalený obraz Matky Božej Tyliczkej, umocnilo to v nás duchovnú atmosféru. Po skončení  sv. omše sme si prezreli celý kostol za účasti miestneho otca duchovného,  ktorý stručne predstavil históriu tohto novodobého chrámu.

Po prezentácii chrámu sme sa presunuli do ružencovej záhrady,
v priečelí s fontánou sv.  Floriána. Cestičkou ružencovej záhrady,  ktorú lemovali malé kaplnky jednotlivých desiatkovobr. 2 sme sa dostali až na Golgotu. Táto stavba predstavuje akoby starozákonnú vežu Babylon. Každý z účastníkov sa mohol  úzkou cestičkou stúpajúcou hore dostať až ku krížu Golgoty  a súsošiu Panny Márie  
a  sv. Jána. Z vrchu Golgoty  sme mali naozaj úchvatný pohľad na celú scenériu prírody a okolia krajiny. Tento zážitok umocnilo nádherné Babie leto, ktoré sme si mohli  vychutnať. Tiež sme mohli v pokoji prehodnotiť svoj život a premýšľať nad mučeníkmi a martýrmi Poľska,  ktorí boli znázornení v drevorezbách cestou na Golgotu.

Po chutnej obedňajšej prestávke z vlastných zásob sme si mali možnosť prezrieť  drevený kostolík sv. Petra a Pavla z roku 1618. Atmosféra kostola s maľbami na dreve chrámu bola neopakovateľná.

 obr. 3

 

obr. 4Bol to požehnaný čas, ktorý sme prežili
ako farské spoločenstvo

spolu s našim pastierom o. Kamilom.

Na chvíľku sme sa zastavili
a zároveň sme sa zamysleli

nad svojím životom.

Načerpali sme duchovne, odovzdali svoje kríže,
ale aj radosti do rúk Matky Božej Tyliczkej.

Zároveň sme si obohatili  aj svoje zmysly
vnímaním a obdivom
krásnej Božej prírody
a nádherných farieb jesene.

 

                                                                                                                                                                Silvia