Liturgický program na 33. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
20.11.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. Peter

Féria
21.11.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Anna

Obetovanie Panny Márie

spomienka

22.11.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Lucka s rodinou

Sv. Cecílie, panny a mučenice

spomienka

23.11.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Zuzana

Féria
24.11.

Piatok

07.00 sv. omša

Zdr. Slavko

18.00 sv. omša – rekolekcie Hanušovce n Topľou

Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov Uhorskej, mučenikov

spomienka

25.11.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Jozef, Mária

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

26.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša + Eucharistická pobožnosť

34. nedeľa cez rok „A“

Slávnosť

Krista Kráľa

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Ďakujem za včerajší nácvik deti aj za stretko, kto by z detí chcel ešte prihlásiť do Erka, v sakristii si rodičia vyzdvihnite prihlášku
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Korytková Anna, Kačmárová Mária, Šoganičová Anna