Liturgický program na 34. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
27.11.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Milan, Adam, Štefan

Féria
28.11.

Utorok

07.00 sv. omša + sv. spoveď

Božia pomoc pre Ján Kušnír

Féria
29.11.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Zdr. Kristína

 Sv. Jozefa

votívna sv. omša

30.11.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Andrej Piškanin – kňaz

08.00 spoveď chorých

Sv. Ondreja, apoštola

sviatok

01.12.

Piatok

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živých a + čl. BBSJ

O Božskom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

02.12.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Vavrinec, Pavlína

Panna Mária pri Zvestovaní Pána

votívna sv. omša

03.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

1. adventná nedeľa „B“

Slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Na budúcu nedeľu pri každej sv. omši bude požehnanie adventných vencov ktoré prineste dopredu pred oltár
  • Spovedať chorých budem už vo štvrtok od 8.00 h. prosím aby ste nahlásili tých ku ktorým chodievam pred sviatkami
  • V sákrestii si môžete zakúpiť vianočné oplátky cena 0.80 centov
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu, Pán Boh zaplať za váš milodar
  • Kto by sa z detí chcel ešte prihlásiť do Erka, v sakristii si rodičia vyzdvihnite prihlášku
  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Bila Mária, Baškovská Monika, Senková Mária