Liturgický program na 1. adventnú nedeľu “B”

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
04.12.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. Ján Kohút – 70r.

Féria
05.12.

Utorok

06.00 sv. omša

+ Jozef

Panna Mária Matka Milosrdenstva

rorátna sv. omša

06.12.

Streda

18.00 sv. omša

+ Alžbeta, Michal

 Sv. Mikuláša, biskupa

ľubovoľná spomienka

07.12.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Ján, Jaroslav

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

08.12.

Piatok

07.00 sv. omša

Za farnosť

18.00 sv. omša

Zdr. Mária

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

slávnosť

prikázaný sviatok

09.12.

Sobota

08.00 sv. omša

Zdr. rod. Kušnírová

Féria
10.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Celebrant: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

2. adventná nedeľa „B“

slávnosť

  • Dnes o 15.00 pobožnosť KBM
  • Dňa 10.12.2017 o 10.30 hod. sa bude konať sv. omša spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Okrem stretnutia s p. arcibiskupom Bernardom a požehnania koledníkov je pre deti pripravený zaujímavý program a občerstvenie. Srdečne pozývame na sv. omšu všetkých koledníkov
  • V stredu pozývam všetky deti na mikulášsku sv. omšu
  • V sákrestii si môžete zakúpiť vianočné oplátky
  • Dnes je zbierka na charitu, Pán Boh zaplať za váš milodar
  • Spovedanie pred Vianocami bude v našej farnosti v sobotu 16.12 od 14.00 – 17.00, rozpis je vonku na nástenke
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Dombajová Viera, Kačmárová Anna, Daňková Mária