Vysielacia sv. omša koledníkov Dobrej noviny

Dňa 10.12.2017 o 10.30 hod. sa bude konať sv. omša spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny.
Okrem stretnutia  s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom a požehnania koledníkov je pre deti pripravený zaujímavý program a občerstvenie. Srdečne pozývame na sv. omšu všetkých koledníkov.

Ponúkame vám preto potrebné informácie:

Miesto: Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke
Parkovanie: parkovisko pri Kultúrnom dome v Sečovskej Polianke

Program:

  • predpokladaný príchod o 9.30 h. na parkovisko KD (možnosť využiť toalety),
    a zároveň odovzdať trvanlivé potraviny
  • presun do kostola, kde pred sv. omšou o 10.00 hod. bude nácvik detských piesní,
    aby sa všetci koledníci mohli zapojiť do slávenia sv. omše
  • po svätej omši bude pre deti pripravené občerstvenie v kultúrnom dome

Obetný dar: trvanlivé potraviny pre Ukrajinu
Iné: povzbudzujeme koledníkov, aby prišli na omšu v koledníckych kostýmoch

 

                                                                                                                                             Tešíme sa na vás