Liturgický program na 2. adventnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.12.

Pondelok

18.00 sv. omša

Božia pomoc pre Mareka

Féria
12.12.

Utorok

06.00 sv. omša

+ Michal, Anna

Panna Mária Svetlo a zdroj života

Rorátna sv. omša

13.12.

Streda

18.00 sv. omša

+ Mária, Michal

Sv. Lucie, panny a mučenice

spomienka

14.12.

Štvrtok

06.00 sv. omša

Zdr. Daniela, Ján

Rorátna sv. omša
15.12.

Piatok

18.00 sv. omša

Poďakovanie za uzdravenie vzťahov v rodine

Za zachovanie mieru

a spravodlivosti

(kántry)

16.12.

Sobota

08.00 sv. omša  

+ Andrej

14.00 – 17.00 predvianočná sv. spoveď

Féria
17.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

3. adventná nedeľa „ B “

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Budúcou nedeľou vstupujeme do druhej časti adventného obdobia
  • Zo zbierky na charitu 294.61 eur, Pán Boh zaplať za váš milodar
  • Streda, piatok a sobota sú zimné kántrové dni. Obsahom je duchovná obnova rodín a modlitba za pokoj a spravodlivosť vo svete. My tak urobíme v piatok pri sv. omši
  • Spovedanie pred Vianocami bude v našej farnosti v sobotu 16.12 od 14.00 – 17.00, sv. prijímanie sa podávať nebude, rozpis je vonku na nástenke
  • Na budúci týždeň bude ešte možnosť zakúpiť si v sákrestii kostola vianočné oplátky
  • Ďakujem všetkým ktorí ste prispeli potravinovou pomocou pre ľudí z Ukrajiny
  • Milodary: bohuznáma vdova 100 eur a bohuznáma sestra na chrám 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Papinčáková Martina, Bila Irena, Poľáková Helena