PREDVIANOČNÁ SV. SPOVEĎ 2017

Sviatosť zmierenia

Deň Čas a miesto
14.12.
Štvrtok
15.00 – 17.30
Čemerné
18.00
Stankovce
15.12.
Piatok

16.00 – 17.30
Davidov

16.12.
Sobota
09.00 – 12.00
Čemerné
14.00 – 17.00
Sečovská Polianka
17.12.
Nedeľa
15.00 – 18.00
Bazilika Vranov n/T
18.12.
Pondelok

16.00 – 18.00
Sačurov

19.12.
Utorok

15.00 – 18.00
Dlhé Klčovo

20.12.
Streda

16.00 – 18.00
Vechec