Liturgický program na 3. adventnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.12.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Jozef

Féria
19.12.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Michal, Alžbeta

Féria
20.12.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Michal

Féria
21.12.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef Senko

Féria
22.12.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Jozef Dombaj

Féria
23.12.

Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

+ Ján Kovalčin

Féria
24.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša nebude

22.00 vigílna sv. omša Stankovce

24.00 polnočná sv. omša

4. adventná nedeľa „ B “

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Ďakujem všetkým ktorí sa podieľali na príprave sv. omše a programu s p. arcibiskupom minulú nedeľu
  • Dnešnou nedeľou vstupujeme do druhej časti adventného obdobia
  • Ďakujem všetkým ktorí ste včera pristúpili k sv. zmierenia, na budúci týždeň bude ešte možnosť prijať sviatosť zmierenia podľa rozpisu na nástenke
  • Dnes od 15.00 spoveď v bazilike vo Vranove
  • Pápež František sa dnes dožíva 81r. sprevádzajme ho v modlitbách
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Ivanková Anna, Nemcová Anna, Očkášová Ľubica