Liturgický program na 4. adventnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.12.

Pondelok

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Zdr. Ester

Narodenie Pána

slávnosť

26.12.

Utorok

08.30 sv. omša

Zdr. Štefan, Štefan

10.30 sv. omša

Zdr. Mária

Sv. Štefana, prvého mučeníka

sviatok

27.12.

Streda

18.00 sv. omša

+ Mária, Andrej

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

sviatok

28.12.

Štvrtok

18.00 sv. omša

+ Juraj

Sv. Neviniatok, mučeníkov

sviatok

29.12.

Piatok

18.00 sv. omša

Zdr. Adam, Štefan

Oktáva Narodenia Pána
30.12.

Sobota

08.00 sv. omša

Zdr. Ján Rabatin – 90r.

Oktáva Narodenia Pána
31.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša + ďakovná pobožnosť na konci občianského roka

14.00 Vianočná akadémia mladých

23.00 Eucharistická adorácia

24.00 Privítanie nového občianského roka

Nedeľa sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa „ B “

slávnosť

 

  • Dnes je štedrý deň preto popoludňajšia pobožnosť nebude
  • Zajtra bude koledovanie detí v rámci dobrej noviny, zraz o 13.00 pri kostole, prosím aby ste ich s láskou prijali
  • Ďakujem všetkým ktorí ste sa podieľali na výzdobe a príprave Vianoc v našom chráme
  • V sákrestií môžete zapisovať Trojkráľovú posviacku domov
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 100 eur, bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma rodina 50 eur, z krstu Jozefa Karola rodičia obetovali 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Michalenková Viera, Šmajdová Emília, Senková Ingrid