POZVÁNKA

Milí veriaci,

dňa 30.12.2017 (v sobotu) o 8.00 hod.


vás  pozývame do nášho chrámu na sv. omšu,
pri ktorej nám sviatočnú atmosféru svojou hudbou a spevom
sprostredkuje
Folklórna skupina DUBINY z Dargova.

Po sv. omši bude program pokračovať  krátkym vianočným pásmom.

                                                                                              Ste srdečne vítaní