Liturgický program na 2. nedeľu „cez rok“ B

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
15.01.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Ján, Mária
Féria
16.01.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Pavol
Féria
17.01.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Bedřich
Sv. Antona, opáta
spomienka
18.01
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ Ľudmila, Vincent, Pavol
Féria
19.01.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Helena, Ján
Za jednotu kresťanov
votívna sv. omša
20.01.
Sobota
18.00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
+ Michal
Féria
21.01.

Nedeľa

09.00  sv. omša
v  Stankovciach

 

10.30  sv. omša

za veriacich farnosti

 1. nedeľa cez rok „ B“

slávnosť

 • Dnes o 14.00 pobožnosť
 • p. arcibiskup Bernard vás pozýva na spoločné slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu
  za 25 rokov biskupskej služby, ktoré  sa uskutoční 30. januára 2018 (utorok) o 10.00 hod. v Katedrále
  sv. Alžbety v Košiciach. Svätej omši bude predchádzať modlitba svätého ruženca so začiatkom o 9.15 hod. Vytvorme jednu duchovnú rodinu okolo svojho pastiera v deň jeho strieborného biskupského jubilea!
 • Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v našej farnosti nech sa do konca januára prihlásia na fare.
 • Vo štvrtok začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Koledovanie dobrej noviny – 1.846,13 Eur.  
 • Milodary: bohuznáma rodina 50 €, bohuznáma sestra 50 €, bohuznáma sestra 100 €,
  ružencové bratstvo 1.000 € . Pán Boh zaplať a požehnaj!
 • Upratovanie kostola: Demčáková Jolana, Urbánová Anna, Urbánová Mária