Liturgický program na 3. nedeľu „cez rok“ B

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
22.01.
Pondelok
18.00  sv. omša
+ Vincent
Féria
23.01.
Utorok
07.00  sv. omša
Zdr. Mária
Féria
24.01.
Streda
18.00  sv. omša
Zdr. Bohuznámej rodiny
sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

25.01
Štvrtok
07.00  sv. omša
+ Jozef, Mária, Anna
Obrátenie sv. apoštola Pavla

sviatok

26.01.
Piatok
18.00  sv. omša + modlit. matiek
+ Anna
Sv. Timoteja a Títa, biskupov

spomienka

27.01.
Sobota
08.00  sv. omša
+ Alžbeta, Pavol
Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

28.01.

Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

 

4. nedeľa cez rok „ B“
slávnosť
  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude v kostole, ale budú modlitby v dome nádeje na cintoríne a po nich pohrebné obrady + Ján Goroľ; 
  • Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v našej farnosti nech sa do konca januára prihlásia na fare.
  • Spoločenstvo modlitieb matiek vás pozýva na modlitbové trojdnie a to na budúci týždeň v piatok po sv. omši.
  • Detské stretká na fare najbližšie dva týždne nebudú, najbližší termín bude vo februári.
  • Milodary: bohuznáma rodina 50 €, bohuznáma rodina 100 €, z pohrebu Jozefa Tkáčika 50 €
    Pán Boh zaplať a požehnaj!
  • Upratovanie kostola: Karolová Veronika, Hudáková Anna, Krucovčinová Mária