Liturgický program na 4. nedeľu „cez rok“ B

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
29.01.
Pondelok
16.00  sv. spoveď
18.00  sv. omša
Zdr. Mária
Féria
30.01.
Utorok
16.00  sv. spoveď
18.00  sv. omša
+ Mária
Féria
31.01.
Streda
16.00  sv. spoveď
18.00  sv. omša
+ Sylvius
Sv. Jána Bosca, kňaza spomienka
01.02
Štvrtok
07.00  sv. omša
+ Jozef
Za povolania na kňazský stav
votívna sv. omša
02.02.
Piatok
8.00 – spoveď chorých
18.00  sv. omša + Eucharistická pobožnosť
Za živých a + čl. BBSJ
Obetovanie Pána
sviatok
03.02.
Sobota
17.00  Mariánske večeradlo
18.00  sv. omša s platnosťou na nedeľu
+ Andrej

19.00    1.  farský ples

Panny Márie v sobotu
ľub. spomienka
04.02.

Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

 

5. nedeľa cez rok „ B“
slávnosť
  • Dnes o 14.00 pobožnosť a potom ukončenie modlitbového trojdnia modlitby matiek
  • Zbierka v dnešnú nedeľu je na UPC a ADCM
  • V utorok o 10.00 sv. omša v Košiciach pri príležitosti 25. výr. biskupskej vysviacky p. arcibiskupa Bobera;
  • Sviatok Obetovania Pána je zároveň deň zasvätených osôb. Do našich modlitieb zverujeme i rehoľné sestry z našej farnosti. V tento deň sa koná obrad požehnania sviec, spojený s procesiou so zažatými sviecami, ktoré si doneste do kostola;
  • Ďakujeme za kvetinovú výzdobu
  • Upratovanie kostola: Sopková Veronika, Vargová Anna, Tokárová Ľudmila