Liturgický program na 5. nedeľu „cez rok“ B

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
05.02.
Pondelok
18.00  sv. omša
+ Ján Madár
Svätej Agáty, 
panny a mučenice
spomienka
06.02.
Utorok
07.00  sv. omša
Zdr. Miroslav – 40r.
Svätého Pavla Mikiho 
a spoločníkov, mučeníkov

spomienka
07.02.
Streda
18.00  sv. omša
Zdr. Július

sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie

votívna sv. omša

08.02
Štvrtok
07.00  sv. omša
+ Michal, Mária
Féria
09.02.
Piatok
18.00  sv. omša
Zdr. Renáta, 50r.
Féria
10.02.
Sobota
08.00  sv. omša
+ Jozef, Jozef
Svätej Školastiky, panny

spomienka

11.02.
Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

 

6. nedeľa cez rok „ B“
slávnosť
  • Dnes o 14.00 pobožnosť s Eucharistickým požehnaním;
  • Zbierka na UPC a ADCM 165,98 Eur,  PBZ;
  • p. arcibiskup Bober ďakuje vám všetkým, ktorí ste ho v modlitbách sprevádzali v deň jeho strieborného biskupského jubilea;
  • Milodary: dve bohuznáme rod. po 50€, dve bohuznáme rod. po 100€, z krstu Elišky Popaďákovej rodičia obetovali  100€, PBZ;
  • Ďakujem našim mladým za prípravu 1. Farského plesu našej farnosti; 
  • Upratovanie kostola: Bochinová Žofia, Gerová Anna, Urigová Anna