TROJDNIE – MODLITBY MATIEK

Počas posledného januárového víkendu sa v našej farnosti Najsvätejšej Trojice konalo modlitbové trojdnie Modlitieb matiek,  ktoré pripravili mamy zo spoločenstva MM v našej obci. 

Duchovne sme sa spojili s mamami dnes už vo viac ako 126 krajinách sveta
a pripojili sme sa k spoločným úmyslom.

V piatok sme  odovzdávali Pánovi svoje hriechy a odprosovali sme za ne, v sobotu sme odovzdávali Pánovi tých, ktorí ublížili nám a naším deťom a prosili sme o ich obrátenie a v nedeľu sme spoločne chválili a ďakovali Pánovi za všetko čo spravil v našich životoch.

 

Počas odovzdávania symbolov hriechu, odpustenia a vďaky sme sa dokázali hlbšie spojiť s Pánom a uvedomovať si jeho prítomnosť medzi nami. Boli to krásne dni plné požehnania a Božích milosti.

Ďakujeme Pánovi, že sme toto trojdnie mohli opäť prežiť v modlitbách spolu aj s našimi kňazmi, ale zároveň nás teší, že na modlitby prichádzali aj mamy, ktoré sa nemodlia v spoločenstve MM, ale aj otcovia a deti a tak sme spolu mohli ľutovať , odpúšťať a chváliť Pána.

                                     
Za spoločenstvo MM mama Anna