160. výročie od zjavenia v Lurdoch

Juhofrancúzske mesto Lurdy patrí medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanského sveta, ktorého dejiny sa začali 11. februára 1858. Na tento deň totiž pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch sv. Bernadete Soubirousovej. V roku 1858, keď mala len štrnásť rokov, sa jej zjavila Panna Mária v jaskyni v lese pri zbieraní dreva. Bola odetá v bielom, v rukách držala ruženec. Potom sa jej zjavila ešte sedemnásťkrát. Až pri šestnástom zjavení, ktoré bolo 25. marca 1858, sa jej odvážila spýtať, kto je. Panna Mária je odpovedala: „Som Nepoškvrnené Počatie.“ Posledné zjavenie bolo v noci 16. júla.

Dlhšie trvalo, kým sa tieto zjavenia preskúmali a potvrdili, že sú pravé. Štyri roky predtým pápež Pius IX. na žiadosť biskupov a cirkevných snemov z celého sveta vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Pre nás to znamená, že treba veriť, že Márie sa nikdy žiadny hriech nedotkol. Ani dedičný. Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to potvrdenie, že to tak naozaj je.

Ďalšie posolstvo,  ktoré pochádza z týchto zjavení,  je Božie milosrdenstvo.  Zjavila sa nie s trestajúcim bičom, ale s výzvou na pokánie a s uistením, že Boh hriešnikom neželá smrť, chce im odpustiť. Pri Massabiellskej jaskyni sa potom odohralo množstvo uzdravení a zázrakov.

Doteraz patria Lurdy k pútnickým miestam celosvetového významu. Množstvo ľudí sem prichádza, aby prosili za uzdravenie a mnohí sú vypočutí. Z tohto dôvodu sa 11. február slávi ako Svetový deň chorých. Obdivuhodné je, že Boh si vyvolil chudobnú, neučenú dievčinu, aby takto oznámil svetu, že má oň záujem a chce, aby sa všetci vrátili k nemu.


Nepoškvrnená Panna a Matka naša,
ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu,
pomôž nám svojim mocným príhovorom,
aby sme ustavične žili v pokore
a úprimnosti pravých Božích dietok
a stali sa účastnými nebeského požehnania.

 

Vypros nám milosť,
aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie,
varovali sa od tejto chvíle každého hriechu
a horlivo sa snažili stále viac napredovať
v pravej čnosti.

 

Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo,
ale vždy bolo otvorené
a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti,
ktoré by v nás rozohnili božskú lásku
a robili nás stále hodnejšími večnej koruny,
aby sme raz s tebou,
Nepoškvrnená Panna Trojjediného Boha
mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen.