Liturgický program na 6. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
12.02
Pondelok
18.00 sv. omša + pomazanie chorých
Zdr. Mária – 50r.
Za chorých
votívna sv. omša
13.02.
Utorok
08.00 celodenná
Eucharistická poklona
18.00 sv. omša
+ Florián
O najsvätejšej Eucharistii
votívna sv. omša
14.02.
Streda
07.00 sv. omša
na úmysel kňaza
18.00 sv. omša
Zdr. Mária

Popolcová streda

Pôst a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu.
Je deň pokánia v celej Cirkvi.

15.02.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ kňaz Andrej Piškanin
Féria
16.02.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša + stretnutie rodičov
+ Andrej
Féria
17.02.
Sobota
18.00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
+ Michal
Féria
18.02.
Nedeľa

09.00 sv. omša Stankovce

10.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

1. pôstna nedeľa „ B “

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • V utorok s končí prvá časť lit. obdobia cez rok, popolcová streda –  začiatok pôstneho obdobia,  ako duchovnej prípravy na veľkonočné sviatky.
  • V pondelok pri sv. omši vám vyslúžim sviatosť pomazania chorých.
  • Celodenná Eucharistická zmierna poklona bude v utorok až do večernej sv. omše, rozpis je na nástenke.
  • V stredu pri sv. omšiach bude značenie popolom na znak kajúcnosti.
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v piatok po sv. omši.
  • V piatok a nedeľu sa budeme spoločne modliť pobožnosť Krížovej cesty.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
  • Apoštolský prefekt Azerbajdžanu a bývalý provinciál saleziánov na Slovensku, prijme dnes 11. 2. v Baku biskupskú vysviacku. Slávnosť sa bude konať v jedinom katolíckom kostole v krajine, ktorý je zasvätený Nepoškvrnenej Panne Márii. Hlavným svätiteľom bude vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher.
  • Upratovanie kostola: Urbanová Alena, Gofová Mária, Gutová Ľudmila