Liturgický program na 1. pôstnu nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
19.02
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Ján, Mária
Féria
20.02.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Ján
Féria
21.02.
Streda
18.00 sv. omša
+ Anna, Michal
Féria
(kántry)
22.02.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ Anna, Michal
Katedra sv. Petra, apoštola
sviatok
23.02.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša
+ Anna, Michal
Za odpustenie hriechov
(kántry)
24.02.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Alžbeta
Féria
(kántry)
25.02.
Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša
celebrant:  Mons. Marek Forgáč,
pomocný košický biskup

2. pôstna nedeľa „ B “

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť Krížovej cesty
  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, obsahom je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu, na tieto úmysly sa budeme modliť v piatok pri sv. omši; 
  • V piatok a nedeľu sa budeme spoločne modliť pobožnosť Krížovej cesty, rozpis je na nástenke;
  • V dnešnú  nedeľu je jarná zbierka na charitu, PBZ;
  • Milodary: dve bohuznáme rod. na chrám obetovali 100,- eur a bohuznáma rod. 50,- PBZ;
  • Upratovanie kostola: Balintová Anna, Kriváková Mária, Šinajová Renáta