Liturgický program na 2. pôstnu nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
26.02
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Ján, Mária
Féria
27.02.
Utorok
07.00 sv. omša + sv. spoveď
+ Mária, Michal, Ján Matisko
Féria
28.02.
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Martin Klimo
Féria
01.03.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ Poďakovanie Márie – 80r.
Féria
02.03.
Piatok
08.00 spoveď chorých
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša + Eucharistická pobožnosť
Za živých a + čl. BBSJ
Féria
03.03.
Sobota
07.00  Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
+ Andrej
Féria
04.03.
Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

3. pôstna nedeľa „ B “

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť Krížovej cesty
  • Vo štvrtok o 17.00 budeme mať v kostole nácvik prvoprijímajúcich detí na pobožnosť Krížovej cesty;
  • V sobotu o 14.00 na fare stretnutie detí;
  • Zbierka na charitu – obetovali ste 274,98 Eur, PBZ;
  • Milodary:  bohuznáma rod. na chrám 100 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Uličná Viera, Kuhejdová Daniela, Zubeková Jana;