Liturgický program na 3. pôstnu nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
05.03
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Ester
Féria
06.03.
Utorok
07.00 sv. omša
Zdr. Mária – 80r.
Féria
07.03.
Streda
18.00 sv. omša
+ Jozef
Féria
08.03.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ Dušan
Féria
09.03.
Piatok
17.30 Krížová cesta
18.00 sv. omša
 
Zdr. Michal Bilý
Féria
10.03.
Sobota
07.00  Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
+ Mária, Ján Kačurek
Féria
11.03.
Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

4. pôstna nedeľa „ B “

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť Krížovej cesty + Eucharistická pobožnosť;
  • Zajtra po sv. omši môžete nahlásiť úmysly sv. omší na mesiac marec a apríl.;
  • V sobotu o 14.00 na fare stretnutie detí;
  • Milodary:  bohuznáma rod. na chrám  50,- €, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Sojková Mária, Kopčová Mária, Bujková Anna; PBZ