Liturgický program na 4. pôstnu nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
12.03
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Mikuláš, Anna, Zoltán
Féria
13.03.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Juraj, Alžbeta
Féria
14.03.
Streda
18.00 sv. omša
+ rod. Ivanová
Féria
15.03.
Štvrtok
07.00 sv. omša
Zdr. Verona
Féria
16.03.
Piatok
17.30 Krížová cesta
18.00 sv. omša
+
Michal, Anna
Féria
17.03.
Sobota
18.00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
+ Jozef
Féria
18.03.
Nedeľa

09.00 sv. omša 
v Stankovciach

10.30 sv. omša

14.00 – 17.00 vysluhovanie sv. zmierenia

5. pôstna nedeľa „ B “

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť Krížovej cesty
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka pre prenasledovaných kresťanov,
    vzadu, na stolíku je k tejto zbierke informačný leták
  • Pripomínam, že úmysly sv. omší na mesiac marec a apríl sú už naplnené
  • Dňa 17.3.2018 si emeritný arcibiskup Tkáč pripomenie 28. výročie biskupskej služby
  • Milodary:  bohuznáma rod. na chrám 100,-  €, PBZ
  • Upratovanie kostola: Kohútová Mária, Petríková Mária, Kušnírová Anna, PBZ