PREDVEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ 2018

Sviatosť zmierenia

Deň Čas
Miesto
18.03.
Nedeľa
14.00 – 17.00 Sečovská Polianka
19.03.
Pondelok
   
20.03.
Utorok
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
Davidov
Kamenná Poruba
Lomnica
21.03.
Streda
15.00 – 17.30 Dlhé Klčovo
22.03.
Štvrtok

15.00 – 17.30

Čemerné
23.03.
Piatok

15.00 – 17.30

Sačurov
24.03.
Sobota
09.00 – 12.00
14.30 – 17.00
Čemerné
Vechec
25.03.
Nedeľa

15.00 – 18.00

 Bazilika Vranov n/T