Liturgický program na 5. pôstnu nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
19.03
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Jozef Gič, kňaz
Sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie
slávnosť
20.03.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Tomáš Gajdoš, kňaz
Féria
21.03.
Streda
18.00 sv. omša
+ Ján, Anna
Féria
22.03.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ rod. Čoláková
Féria
23.03.
Piatok
17.30 Krížová cesta
18.00 sv. omša
+
Pavol, Pavol
Féria
24.03.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Anna, Michal
Féria
25.03.
Nedeľa
08.00 sv. omša 
10.30 sv. omša

Nedeľa utrpenia Pána „B“

Kvetná nedeľa

  • Dnes o 13.00 pobožnosť Krížovej cesty, po skončení krížovej cesty vyslúžime Sviatosť zmierenia
    od 14.00 do 17.00
  • V dnešnú nedeľu bola zbierka pre prenasledovaných kresťanov
  • Sv. omše na budúcu nedeľu začínajú vonku obradom požehnania ratolestí,
    potom procesiou pôjdeme spoločne do chrámu
  • Na budúcu sobotu v noci sa mení zimný čas na letný, ručičky hodiniek sa posúvajú o hodinu dopredu
  • Milodary:  bohuznáma rod. na chrám  50,-  €, bohuznáma sestra 50,- € PBZ
  • Upratovanie kostola: Kohútová Ľubica, Homlitášová Andrea, Kočišová Magdaléna, PBZ