Liturgický program na VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
02.04.
Pondelok
08.30 sv. omša
Zdr. Mária
10.30 sv. omša
Zdr. Anna
Veľkonočný pondelok
03.04.
Utorok
18.00 sv. omša
+ Michal
Veľkonočný utorok
04.04.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Mária, Andrej
Veľkonočná streda
05.04
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Ján, Jaroslav, Andrej, Mária
Veľkonočný štvrtok
06.04.
Piatok
07.00 spoveď chorých
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ
Veľkonočný piatok
07.04.
Sobota
07.00  Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za čl. ružencového bratstva
Veľkonočná sobota
08.04.

Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

15.00 Pobožnosť
KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA „B“
Božieho Milosrdenstva
slávnosť
  • Dnes o 14.00 pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci.
  • Začíname sláviť veľkonočnú oktávu a od dnes sa po celé veľkonočné obdobie ráno, napoludnie a večer modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná
  • V nedeľu 15.4.2018  bude duchovná obnova ružencového bratstva v našej farnosti, prosím všetkých členov o účasť. Program je na nástenke.
  • Na budúcu sobotu o 14.00 stretko detí na fare.
  • Ďakujem všetkým ktorí ste sa zúčastňovali pobožností Krížových ciest, ktorých vyvrcholením bola „Tieňová krížová cesta“, ale aj za dôstojné slávenie posvätného Trojdnia
  • Upratovanie kostola: Truchanová Mária, Kmecová Anna, Jozefiaková Viera