Liturgický program na 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
09.04.
Pondelok
   
10.04.
Utorok
   
11.04.  
Streda
 Duchovné cvičenia
 
12.04
Štvrtok   
   
13.04.
Piatok

 
14.04.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Ján Tomeček

14.00 sobášny obrad
Kirvej – Balogová

 
15.04.

Nedeľa

08.30  sv. omša 

za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA „B“
slávnosť
  • Dnes o 15.00 pobožnosť  Korunky Božieho milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním,
    po pobožnosti prosím, aby na chvíľu ostali horliteľky jednotlivých ruží.
  • Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočná oktáva, veľkonočné obdobie pokračuje až do slávnosti Turíc.
  • Zajtra o 14.00 pohrebné obrady a modlitby na cintoríne za zomrelého Jozefa Vaľa.
  • V nedeľu 15.4.2018  bude duchovná obnova ružencového bratstva našej farnosti, ktorú povedie P. Alan Dely, promotór ružencových spoločenstiev na Slovensku. Prosím všetkých členov o účasť. Program je na nástenke.
  • V piatok bude v Klokočove evanjelizačné stretnutie s P. Eliasom Vellom, viac na nástenke.
  • Milodary: Bohuznáma sestra na chrám 50,-€ PBZ
  • Upratovanie kostola: Kohútová Mária, Gondeková Viera, Madarová Mária